Bez popisku

Institutional Management in Research 2019

CEITEC Masarykova univerzita vás srdečně zve na další ročník konference IMR 2019.

Jejím smyslem je sdílení zkušeností z řízení vědeckých institucí v České republice i zahraničí, a to zejména v oblastech strategického plánování, hodnocení kvality výzkumu a zlepšování pracovních podmínek i kariérního rozvoje svých zaměstnanců.

Tématem letošní konference byla otázka:

Co přináší Metodika M17+ do hodnocení kvality výzkumu instituce?

Přijďte diskutovat na naši konferenci s předními představiteli vědeckých institucí. Zeptejte se jich na jejich zkušenosti a názory ohledně institucionálního hodnocení. Připravili jsme pro vás další krátké příspěvky zaměřené na aktuální implementaci metodiky M17+ či na výsledky rozsáhlé mezinárodní benchmarkové studie kvality vědy v zemích EU13.

Akce je určena zástupcům:

  • výzkumných institucí a organizací v ČR i SK;
  • akademické sféry, univerzit a vysokých škol;
  • veřejné správy a ministerstev;
  • grantových agentur a
  • oborových sdružení.

Naší ambicí je propojovat různé oblasti vědní politiky a diskutovat konkrétní otázky, které sebou její dynamický vývoj přináší. Chceme vytvořit příležitost pro vzájemnou inspiraci, přinášet smysluplná a hodnotná řešení a rozvíjet kulturu a prosperitu vědeckých institucí v ČR.

Metodika M17+ se již ukazuje v celé své kráse a i těm méně všímavým dochází, že RIV body nebude možné použít jako podklad pro dělení financí v instituci.

/ Jaký je ale nejlepší způsob hodnocení kvality výzkumu?
/ Může jeden typ hodnocení povzbudit rozvoj instituce i zajistit spravedlivé dělení financí?
/ Je vůbec dobré s hodnocením kvality výzkumu rozdělování financí spojovat?
/ Existuje snad stále šance pro repatriaci kafemlejnku?
/ Jaké výzvy a jaká úskalí na nás metodika M17+ chystá?
/ Bude konečně hodnocení kvality vědy strategickým nástrojem rozvoje instituce?

Program:

Prezentace jsou k nahlédnutí pod odkazy u jednotlivých přednášek či přednášejících.

8.30–9.30 Registrace
9.30–9.40 Úvodní slovo, Jiří Nantl (ředitel, CEITEC MU)
9.40–10.30 Keynote: 

Mapování možnosti sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3-5 dle Metodiky 17+
Prezentace prvních výsledků Centrálního rozvojového projektu MŠMT:
Eliška Koňaříková (Univerzita Karlova), Lukáš Walek (Univerzita Palackého v Olomouci), Monika Sieberová (Masarykova univerzita), Michal Petr (Masarykova univerzita)

Moderátor: Nikola Kostlánová (CEITEC MU)

Diskuze: Jak se vypořádat s moduly 3 – 5 na vysokých školách. Diskusní panel o národním hodnocení podle metodiky 17+ se zástupci VŠ
/ Aktuální stav Metodiky 17+.
/ Obecné připomínky k Modulům 3–5.
/ Moduly 3–5 detailně: Definice pojmů a duplicitní vykazování.
/ Sběr dat: Časová zátěž a využití stávajících systémů.

10.30–12.00

Panelová diskuze:
Institucionální hodnocení VO v návaznosti na národní hodnocení M17+

Panelisté: Radka Wildová (Univerzita Karlova), Petr Dvořák (Masarykova univerzita), Stanislav Kozubek (Biofyzikální ústav AV ČR), Robert Antonín (Ostravská univerzita) 

Moderátor: Karel Šima (Univerzita Karlova)

 12.00–13.00

Oběd

13.00–13.50

Přednáška:

Masarykova univerzita v implementační fázi institucionálního hodnocení v návaznosti na M17+

Petr Dvořák (prorektor pro výzkum, Masarykova univerzita, 1. místopředseda RVVI)

13.50–14.30 Coffee break
14.30–16.00 

Panelová diskuze:
Moderní strategie a nástroje aktivní podpory rozvoje výzkumných institucí

Panelisté: Silvia Pastoreková (Slovenská Akadémia Vied), Hana Marešová (Univerzita Palackého v Olomouci), Robert Antonín (Ostravská univerzita)

Moderátor: Jiří Nantl (CEITEC MU)

16.00–16.30

Přednáška:
Mezinárodní benchmark jako analytický nástroj kvality výzkumu výzkumné instituce

Nikola Kostlánová, Zlatuše Novotná (CEITEC MU)

16.30–16.40

Oficiální ukončení

16.40–18.00

Občerstvení a neformální diskuze

 

 

  

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info