Institutional Management in Research 2019

 

Srdečně vás zveme na další ročník konference Institucionální management ve vědě - IMR 2019.

Jejím smyslem je sdílení zkušeností z řízení vědeckých institucí v České republice i zahraničí, a to zejména v oblastech strategického plánování, hodnocení kvality výzkumu a zlepšování pracovních podmínek i kariérního rozvoje svých zaměstnanců.

Tématem letošní konference je otázka:

Co přináší Metodika M17+ do hodnocení kvality výzkumu instituce?

Přijďte diskutovat na naši konferenci s předními představiteli vědeckých institucí. Zeptejte se jich na jejich zkušenosti a názory ohledně institucionálního hodnocení. Připravili jsme pro vás další krátké příspěvky zaměřené na aktuální implementaci metodiky M17+ či na výsledky rozsáhlé mezinárodní benchmarkové studie kvality vědy v zemích EU13.

Těšit se můžete na příklady dobré praxe ze zahraničí.

Metodika M17+ se již ukazuje v celé své kráse a i těm méně všímavým dochází, že RIV body nebude možné použít jako podklad pro dělení financí v instituci.

  • Jaký je ale nejlepší způsob hodnocení kvality výzkumu?
  • Může jeden typ hodnocení povzbudit rozvoj instituce i zajistit spravedlivé dělení financí?
  • Je vůbec dobré s hodnocením kvality výzkumu rozdělování financí spojovat?
  • Existuje snad stále šance pro repatriaci kafemlejnku?
  • Jaké výzvy a jaká úskalí na nás metodika M17+ chystá?
  • Bude konečně hodnocení kvality vědy strategickým nástrojem rozvoje instituce?