Bez popisku

Konference poskytne prostor pro česko-slovenské setkání premiérů obou zemí s představiteli vedení univerzit, fakult a výzkumných institucí působících v oblasti věd o živé přírodě, příslušných ministerstev, rad vlád pro výzkum, vývoj a inovace a grantových agentur. Cílem je výměna zkušeností v oblasti strategického řízení výzkumu, s důrazem na vytvoření prostředí podporujícího výbornou vědu a na spolupráci a zvyšování kompetencí v oblasti managementu a administrativy výzkumných institucí.

Konference navazuje na národní kulaté stoly o vědní politice „Jak pomoci pozitivní změně?“, které se v rámci Alliance4Life v roce 2019 uskutečnily v Praze a v Bratislavě a je zároveň 3. ročníkem konference Institucionální management ve vědě, kterou organizoval CEITEC MU v letech 2018 a 2019.

PROGRAM

Akce je určena zástupcům vedení:

  • českých a slovenských výzkumných institucí
  • akademické sféry, univerzit a vysokých škol
  • veřejné správy a ministerstev
  • rad pro výzkum, vývoj a inovace
  • grantových agentur a oborových sdružení

Naší ambicí je propojovat různé oblasti vědní politiky a diskutovat konkrétní otázky, které s sebou její dynamický vývoj přináší. Chceme vytvořit příležitost pro vzájemnou inspiraci, přinášet smysluplná a hodnotná řešení a rozvíjet kulturu a prosperitu vědeckých institucí v ČR a SR.

O Alliance for Life Sciences:

Alliance for Life Sciences (Alliance4Life) sdružuje dvanáct výzkumných institucí a univerzit z jedenácti zemí střední a východní Evropy, které se rozhodly sdílet své zkušenosti s překonáváním bariér i specifik v oblasti vědní politiky na národní úrovni i svou institucionální dobrou praxi, která již přináší pozitivní změny. Cílem aliance je přispět k pozvednutí úrovně věd o živé přírodě v zemích, která v rámci Evropské unie zaostávají jak celkově v excelenci výzkumu, tak v transferu znalostí směrem k inovacím. Za hlavní faktory rozhodující o dlouhodobém úspěchu vědecké instituce, kterého není možné dosáhnout bez spokojenosti a motivace vynikajících vědců, přitom považujeme jednak institucionální úroveň, zejména pracovní prostředí, kulturu a existenci strategie, ale také podmínky, které dávají prostředí vědy rámec na národních úrovních.

Bez popisku

Bez popisku

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 964997. This document reflects the view of Alliance4Life´s consortium and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info