Institutional Management in Research 2019

CEITEC Masarykova univerzita vás srdečně zve na další ročník konference IMR 2019.

Jejím smyslem je sdílení zkušeností z řízení vědeckých institucí v České republice i zahraničí, a to zejména v oblastech strategického plánování, hodnocení kvality výzkumu a zlepšování pracovních podmínek i kariérního rozvoje svých zaměstnanců.

Tématem letošní konference byla otázka:

Co přináší Metodika M17+ do hodnocení kvality výzkumu instituce?

Přijďte diskutovat na naši konferenci s předními představiteli vědeckých institucí. Zeptejte se jich na jejich zkušenosti a názory ohledně institucionálního hodnocení. Připravili jsme pro vás další krátké příspěvky zaměřené na aktuální implementaci metodiky M17+ či na výsledky rozsáhlé mezinárodní benchmarkové studie kvality vědy v zemích EU13.

Akce je určena zástupcům:

  • výzkumných institucí a organizací v ČR i SK;
  • akademické sféry, univerzit a vysokých škol;
  • veřejné správy a ministerstev;
  • grantových agentur a
  • oborových sdružení.

Naší ambicí je propojovat různé oblasti vědní politiky a diskutovat konkrétní otázky, které sebou její dynamický vývoj přináší. Chceme vytvořit příležitost pro vzájemnou inspiraci, přinášet smysluplná a hodnotná řešení a rozvíjet kulturu a prosperitu vědeckých institucí v ČR.

Metodika M17+ se již ukazuje v celé své kráse a i těm méně všímavým dochází, že RIV body nebude možné použít jako podklad pro dělení financí v instituci.

/ Jaký je ale nejlepší způsob hodnocení kvality výzkumu?
/ Může jeden typ hodnocení povzbudit rozvoj instituce i zajistit spravedlivé dělení financí?
/ Je vůbec dobré s hodnocením kvality výzkumu rozdělování financí spojovat?
/ Existuje snad stále šance pro repatriaci kafemlejnku?
/ Jaké výzvy a jaká úskalí na nás metodika M17+ chystá?
/ Bude konečně hodnocení kvality vědy strategickým nástrojem rozvoje instituce?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info