Program:

(průběžně upravováno; přednášky a diskuse budou probíhat v místnosti 211 v budově A35)

8.30–9.30 Registrace
9.30–9.40 Úvodní slovo, Jiří Nantl (ředitel, CEITEC MU)
9.40–10.30 Keynote: Armin Mahr (Austrian Federal Ministry of Science)
10.30–12.00

Panelová diskuze - Institucionální hodnocení VO v návaznosti na národní hodnocení M17+

 12.00–13.00

Oběd

13.00–13.50

Přednáška: Petr Dvořák (prorektor pro výzkum MU, 1. místopředseda RVVI):

Masarykova univerzita v implementační fázi institucionálního hodnocení v návaznosti na M17+.

13.50–14.30 Coffee break
14.30–16.00 

Panelová diskuze – Moderní strategie a nástroje aktivní podpory rozvoje výzkumných institucí

16.00–16.30

Přednáška: Nikola Kostlánová, Zlatuše Novotná (CEITEC MU):

Mezinárodní benchmark jako analytický nástroj kvality výzkumu výzkumné instituce

16.30–16.40

Oficiální ukončení

16.40–18.00

Občerstvení a neformální diskuze