Program minulého ročníku konference:

 

8.00–9.00 Registrace
9.00–9.10 Úvodní slovo, Jiří Nantl (ředitel, CEITEC MU)
9.10–10.00 Keynote: Marijke Lein (HR director at VIB)
10.00–11.30

Panelová diskuse - HR politika jako strategie vědecké instituce:

Jiří Nantl (CEITEC MU), Martin Fusek (UOCHB AV ČR), Michal Pěchouček (FEL, ČVUT)

 11.30–12.30

Oběd

12.30–13.00 Organizační setkání členů platformy HR a hodnocení výzkumu (odsouhlasení základních principů fungování uskupení, způsob komunikace)
13.00–14.30

Panelová diskuse Hodnocení vědy v rámci výzkumných organizací:

Karel Šima (UK/CSVŠ), Jan Konvalinka (UK), Jitka Moravcová (VŠCHT, RVVI), Jana Talašová (UPOL), Marcela Linková (SOÚ AV ČR)

14.30–15.00 Coffee break
15.00–15.45 

Diskusní skupina – Příprava instituce k získání HR Award:
široká diskuse na téma připravenosti institucí k zavádění certifikace HR Logo

15.45–16.30

Diskusní skupina – Sex/Gender Dimension in Research:
široká diskuse vědecké obce na téma SGDR

16.30–16.45

Přestávka

16.45–17.15

Přednáška: Petr Dvořák (prorektor pro výzkum MU, 1. místopředseda RVVI)

17.15–17. 30

Oficiální ukončení

17.30–19.00

Bufet

 

 

  

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info