O konferenci

Srdečně vás zveme na konferenci Institucionální management ve vědě. Konference je první z řady plánovaných aktivit zaměřených na sdílení zkušeností z vedení vědeckých institucí v České republice i zahraničí a podpory strategického plánování jako nástroje jejich rozvoje, zejména v oblastech vytváření inspirativního pracovního prostředí, rovných podmínek či příležitostí i zodpovědnosti instituce za nastavenou vědní a výzkumnou politiku.

Konference má ambici propojovat různé oblasti vědní politiky a diskutovat nesčetné otázky, které sebou její dynamický vývoj přináší s cílem inspirovat se navzájem, přinášet smysluplná a hodnotná řešení a rozvíjet kulturu a prosperitu vědeckých institucí v ČR.

Tématem letošní konference je Hodnocení kvality vědy jako cesta k vytvoření perspektivních výzkumných týmů. V ČR jsme si zvykli spojovat hodnocení výzkumu a vývoje s pochybným přepočítáváním vědeckých výstupů na body a jejich směnu za finance na další výzkum. Abstrahování hodnocení na kvantitativní bibliometrické ukazatele a vytváření žebříčků kvality na jejich základě muselo zákonitě vést k pokřivenému vnímání kvality vědy a vzniku prostředí, kde je velmi jednoduché vydávat nekvalitní nadprodukci, či neetické publikační návyky za nadstandardní vědeckou produkci byť takto vnímanou pouze v národním měřítku.

Doba se mění a pro výzkumné organizace je stále důležitější odkrývat opravdové ostrůvky excelence a tím nastavovat zrcadlo podprůměrnosti. Jestliže chce instituce v mezinárodní konkurenci uspět, musí mít kromě kvalitního zázemí také schopnost zaujmout, přilákat, správně vybrat, získat a dlouhodobě udržet výjimečné spolupracovníky. I v ČR takové vědecké týmy postavené na výjimečných osobnostech existují, ale málokdy se setkáváme s tím, že by celé instituce měly jasně definovanou koncepci výběru klíčových pracovníků a jejich týmů postavenou na vědecké strategii, personální (HR) politice a zejména na kvalitním peer review hodnocení.

Blýská se v oblasti hodnocení vědy a HR na lepší časy? Existuje jedna cesta pro všechny? Na co se nesmí zapomínat a co by bylo lepší zapomenout? Přijďte diskutovat na konferenci: Hodnocení kvality vědy jako cesta k vytvoření perspektivních výzkumných týmů.

 

This event has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 763672.

This event has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 665937.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info